ก่อตั้งขึ้นในมีนาคม พ.ศ. 2553 เฟิร์ส ซีแลนท์ได้เติบโตและกลายเป็นผู้นำทางด้านการจำหน่ายและเป็นผู้ดูแลการใช้งานยาแนวชนิดต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียอย่างรวดเร็ว . เราเป็นผู้ผลิต บรรจุหีบห่อและกระจายสินค้ากาวยาแนว ยาแนว และผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูงในหลากหลายรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันของตลาด       

นำเสนอด้วยความภาคภูมิใจว่าเรานั้นผลิตสินค้าที่ประเทศไทย และมาเลเซีย ด้วยวัตถุดิบจากสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ญี่ปุ่น และประเทศไทย กาว ยาแนว และผลิตภัณฑ์กันซึมของเรา มีหลากหลายตามวงการของธุรกิจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
•    ธุรกิจวัสดุภัณฑ์ / ก่อสร้าง    
•    อุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องจักร
•    อุตสาหกรรมหลากหลายภาคส่วน
•    Do-It-Yourself (DIY) 
  โรงงานของเรามีห้องทดลองวิจัยที่ทันสมัย และไลน์การผลิตแบบอัตโนมัติคุณภาพสูง ที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่กรผสมและผลิต บรรจุลงบรรจุภัณฑ์และบรรจุหีบห่อ ด้วยแรงขับดันที่มองหาความเป็นที่สุด เราจึงคำนึงถึงการลงทุนในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุด

เพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ระดับโลกภายใต้แบรนด์ เฟิร์ส ซีแลนท์ จึงถูกส่งออกไปเป็นบริเวณกว้างทั้งในไทย มาเลเซีย เวียตนาม ฟิลิปปินส์และสิงค์โปร์