RM BACKING RODShare:

แบ็คกิ้งลอด (Backer Rod)โฟมเสริมร่องยาแนว

แบ็คเกอร์ลอด (Backer Rod) หรือโฟมสำหรับเสริมร่องยาแนวให้แน่นหนามากขึ้น ก่อนจะทำการฉีดซิลิโคนหรือยาแนวชนิดต่างๆ
เข้าไป ทำให้ร่องยาแนวที่มีความลึก ใช้ซิลิโคนน้อยลง ประหยัดซิลิโคนได้มากขึ้น และแบ็คกิ้งลอดจะไม่ทำปฏิกิริยากับตัวซิลิโคน 
ทำให้ไม่มีการบวม หรือเสียหายกับวัสดุและพื้นผิว

มี 8 ขนาด ทุกขนาดยาว 100 เมตร / 1 ม้วน
ขนาด     6 มม.  x  100 ม.
ขนาด     8 มม.  x  100 ม.
ขนาด   10 มม.  x  100 ม.
ขนาด   13 มม.  x  100 ม
ขนาด   15 มม.  x  100 ม.
ขนาด   20 มม.  x  100 ม.
ขนาด   25 มม.  x  50 ม.
ขนาด   30 มม.  x  50 ม.

ดาวน์โหลดไฟล์แคชตาล็อค แบ็คเกอร์ลอด (Backer Rod)
 
  • ประเภท:   เสนอขาย

Related Products