PU/MS CAULKING GUN (600 ml.)Share:

PU/MS CAULKING GUN (600 ml.)
ปืนยิงซีแลนท์ ขนาด 600 มิลลิเมตร

ปืนยิง PU สำหรับใช้กับ PU-2000 และ MS-2000 ของ 1st Sealant ตัวปืนคุณภาพสูง ทำจากเหล็ก 
ฝาเป็นพลาสติก เพื่อป้องกันโพลียูรีเทนทำปฏิกิริยา
บรรจุ  12 กระบอก : ลัง
ดาวน์โหลดไฟล์แคชตาล็อค ปืนยิง600ml

 

  • ประเภท:   เสนอขาย